طرح حامی

خطرات مورد تعهد :

آتش سوزی،انفجار،صاعقه  -  زلزله و آتشفشان - سیل و طغیان آب دریاها و رودخانه ها - طوفان وگردباد و تندباد - ترکیدگی لوله آب - ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف - سرقت - خسارات ناشی از سنگینی برف  - مسوولیت مالی ناشی از آتش سوزی، انفجار و ترکیدگی لوله های آب و فاضلاب در قبال همسایگان - غرامت فوت، نقص عضو دائم و هزینه پزشکی - هزینه اجاره و اسکان موقت - نوسانات برق

شرح و شرایط خصوص بیمه نامه :

در صورتی که محل مورد بیمه پس از وقوع خطرهای آتش سوزی، انفجار، سیل و زلزله به تشخیص کارشناس این شرکت غیر قابل سکونت باشد هزینه اسکان موقت قابل پرداخت خواهد بود.

خسارت های وارده به همسایگان مجاور ناشی از تحقق خطرات بیمه شده در محل مورد بیمه تنها پس از انجام بازدید کارشناس بیمه گر از محل و احراز مسئولیت بیمه گذار حداکثر تا سقف مقرر در طرح انتخابی به ذینفع پرداخت خواهد گردید و مجموع خسارت های پرداختی به همسایگان از سرمایه ی مندرج در طرح انتخابی تجاوز نخواهد کرد.

با عنایت به ماده 13 شرایط عمومی بیمه نامه های آتش سوزی خسارات مستقیم ناشی از زلزله وارد به مورد بیمه به استثنای سرقت در مقابل خطر زلزله بیمه می شود و استثنای زمین لرزه از بند 2 ماده 31 شرایط مذکور حذف می گردد.

خسارات احتمالی وارد به وسایل نقلیه مورد تعهد بیمه گر، مستنداً متعلق به بیمه گذار و افراد تحت تکفل مقیم دائم ایشان، تحت شرایط زیر قابل رسیدگی خواهد بود:

1 -  وسیله نقلیه در محل مورد بیمه بوده باشد.

2 -  وسیله نقلیه، بیمه نامه معتبر دیگری نداشته باشد.

3 -  خسارت وارده در اثر یکی از خطرهای مورد تعهد بیمه نامه بوده و از خود وسیله نقلیه ناشی نشده باشد

فرانشیز(سهم بیمه گذار) از هر خسارت به شرح ذیل اعلام می گردد:

الف) فرانشیز خسارت های ناشی از وقوع خطرهای سیل و طوفان و نوسانات برق 10 درصد مبلغ خسارت که حداقل از مبلغ 000ر500 ریال کمتر نخواهد بود تعیین می گردد.

ب) فرانشیز خطر زلزله یک درصد مبلغ بیمه شده در بند یک بیمه نامه تعیین می گردد.

ج) فرانشیز خطر سرقت جهت اثاثیه ثابت و لوازم منزل مسکونی 20 درصد مبلغ خسارت تعیین می گردد.

د) فرانشیز خطرهای ترکیدگی لوله آب ، ضایعات ناشی از آب باران و ذوب برف و سنگینی برف 10 % مبلغ خسارت تعیین می گردد.

پوشش خطر سرقت تابع شرایط سرقت با شکست حرز است.

انباری منازل مسکونی از شمول تعهدات پوشش خطرات سرقت خارج می باشد.

درهنگام بروز سرقت لوازم منزل ، بیمه گذار موظف است نسبت به ارائه اسناد خرید و اثبات آن اقدام نماید در غیر اینصورت نظر و تشخیص کارشناس این شرکت مبنای برآورد خسارت خواهد بود.

فرانشیز زمانی یا دوره انتظار شروع پوشش خطرهای ترکیدگی لوله آب و فاضلاب و ضایعات برف و باران ناشی از ریزش باران و ذوب برف و سنگینی ناشی از برف به مدت 30 روز از تاریخ شروع بیمه نامه بوده و تعهد بیمه گر بعد از این مدت شروع می گردد.

نوسانات برق موضوع بند هفت شرح مورد بیمه می بایست در وسعت منطقه ای (محله، خیابان و کوچه) بوده و به تأیید شرکت توزیع نیروی برق منطقه محل مورد بیمه برسد.

چنانچه بیمه گذار سرمایه بند یک بیمه نامه شامل ساختمان، تأسیسات و اثاثیه منزل مسکونی خود را کمتر از ارزش واقعی(روز) بیمه نماید. در صورت بروز خسارت احتمالی مشمول اعمال ماده 10 قانون بیمه می گردد. مگر اینکه بالاترین ضریب سرمایه و تعهدات این بیمه را خریداری نمایند.

وظایف بیمه گذار درصورت وقوع حادثه:

  1. حداکثر ظرف پنج روز از زمان اطلاع ازوقوع حادثه بیمه گر را مطلع نماید.
  2. بیمه گذار بدون اجازه بیمه گر در مورد بیمه تغییراتی ندهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید مگر آنکه تغییرات درجهت تقلیل خسارت و یا رعایت منافع عمومی ضروری باشد.
  3. حداکثر ظرف 10 روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه بایستی کیفیت حادثه ، فهرست اشیاء نجات داده شده، محل جدید آنها و مبلغ تقریبی خسارت را به بیمه گر اعلام نماید.
  4. در صورت وقوع حادثه سرقت، اخذ گزارش از مقامات انتظامی الزامی می باشد.

استثنائات :

  • مسکوکات، پول، اوراق بهادار، اسناد، فلزات قیمتی به هرشکل، جواهرات و مروارید، سنگ های قیمتی سوار نشده، هرگونه اسناد و نسخ خطی و همچنین هزینه بازسازی نقشه، جمع آوری مجدد اطلاعات و یا تنظیم دفاتربازرگانی تحت این بیمه نامه پوشش ندارد مگر آنکه صراحتاً خلاف آن شرط شده باشد.
  • جنگ، جنگ داخلی، آشوب و بلوا، اعتصاب، قیام، انقلاب، کودتا، اغتشاشات داخلی یا اقدام های احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی.
  • لوازم و ادوات الکترونیکی از قبیل دوربین عکاسی و فیلمبرداری و تبلت لب تاب و گوشی تلفن همراه تحت شمول پوشش خطر سرقت نمی باشد.